Кратък фирмен профил

София Хотел Балкан АД - София


Контакти

София, 1000
пл. Света Неделя 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000660476
Капитал (лв.): 5 263 896
 
 
 

Отрасъл: Хотели и мотели с ресторант
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 27.06.2017 
Предмет на дейност: Хотелиерство, ресторантьорство, приготвяне и доставяне на храна /кетъринг/, продажба на стоки, организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, предоставяне на търговски и рекламни площи срещу наем, провеждане на конгресни мероприятия, екскурзоводски и други видове допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм, включително и обмяна и покупко-продажба на валута, както и всяка друга дейност незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 44   стр.    
11.08.2017: София Хотел Балкан АД-София (3ZB) Със свое решение от...
31.07.2017: София Хотел Балкан АД-София (3ZB) София Хотел Балкан АД-София ...
30.06.2017: София Хотел Балкан АД-София (3ZB) На проведено редовно ОСА от...
06.06.2017: Гръцкият собственик на Sheraton купува втори хотел в...
01.06.2017: София Хотел Балкан АД-София (3ZB) София Хотел Балкан АД-София ...
29.05.2017: София Хотел Балкан АД-София (3ZB) В БФБ-София АД са постъпили...
29.05.2017: София Хотел Балкан АД-София (3ZB) София Хотел Балкан АД-София...
12.05.2017: Лeглaтa в 5-звeздни xoтeли в Coфия ce yдвoявaт дo 3 г. Tpитe...
03.05.2017: София Хотел Балкан АД-София (3ZB) София Хотел Балкан АД-София...
02.05.2017: София Хотел Балкан АД-София (3ZB) София Хотел Балкан АД-София ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 024 пъти
[2016: 278, 2015: 171, 2014: 108, 2013: 217, 2012: 534, 2011: 378, ... ]