Кратък фирмен профил

Сортови семена Свищов АД - Свищов


Контакти

Свищов, 5250
Западна индустриална зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 104098936
Капитал (лв.): 78 593
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
Общи събрания: Последно - 29.05.2020 
Предмет на дейност: Производство, заготовка и съхранение на семена и посадъчен материал от всички звена на семепроизводната схема и от всякакви култури, сортове и хибриди, сортоподдържане, суперелитно и елитно семепроизводство на селскостопански култури, търговия със семена, посадъчен материал и други стоки в страната и в чужбина, производство, преработка, съхранение и търговия с растителна продукция от зърнено-житни, бобови, фуражни, технически и зеленчукови култури, племенно дело в говедовъдството и свиневъдството, производство и търговия с животинска продукция, обслужване на селскостопанските производители и населението с технически решения, стоки и услуги, хотелиерство и ресторантьорство, оборудване и експлоатация на заведения за обществено хранене, складове и други търговски обекти за собствени нужди и отдаване под наем, транспортни и таксиметрови услуги, посредничество, търговско представителство и агентство на местни и чуждестранни фирми, както и всякакви други дейности, незабранени със закон
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
20.01.2010: Сортови семена -Свищов АД - Свищов свиква Годишно общо събрание...
20.10.2009: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
13.05.2009: Сортови семена -Свищов АД - Свищов свиква Годишно общо събрание...
18.02.2009: Сортови семена -Свищов АД - Свищов свиква Годишно общо събрание...
18.02.2009: Сортови семена -Свищов АД - Свищов свиква Годишно общо събрание...
07.12.2007: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
19.10.2007: Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с...
15.09.2006: Съветът на директорите на "Сортови семена - Свищов" - АД,...
04.07.2006: Съветът на директорите на "Сортови семена - Свищов" - АД,...
19.04.2006: Подпочвени води заляха цели масиви подготвена за пролетна сеитба...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 177 пъти
[2016: 394, 2015: 40, 2014: 55, 2013: 110, 2012: 186, 2011: 143, ... ]