Кратък фирмен профил

Фаворит Холд АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Ангел Кънчев 25
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121577091
Капитал (лв.): 2 380 423
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 15.09.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, търговско представителство и посредничество, както и други сделки и дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 34   стр.    
16.09.2020: Фаворит Холд АД-София (6A9) Поради липса на кворум, свиканото...
13.08.2020: Фаворит Холд АД-София (6A9) В БФБ АД са постъпили материали за...
03.10.2019: „Котлостроене“: Нов опит за мениджърски акции далеч под...
10.09.2019: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
09.09.2019: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
26.08.2019: Фаворит Холд АД-София (6A9) Дружеството уведомява за приключила...
29.07.2019: Фаворит Холд АД-София (6A9) На проведено извънредно ОСА от...
11.07.2019: Фаворит Холд АД-София (6A9) Поради липса на кворум, свиканото...
28.06.2019: Фаворит Холд АД-София (6A9) На проведено редовно ОСА от...
12.06.2019: Фаворит Холд АД-София (6A9) Поради липса на кворум, свиканото...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 263 пъти
[2016: 1 081, 2015: 229, 2014: 140, 2013: 281, 2012: 770, 2011: 417, ... ]