Кратък фирмен профил

Индустриален холдинг България АД - София


Контакти

София, 1606
ул. Дамян Груев 42
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121631219
Капитал (лв.): 107 400 643
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.06.2021  Предстоящо - 04.11.2021 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, всякаква друга дейност, незабранена със закон
 


Новини

  стр. 1 / 128   стр.    
04.10.2021: Индустриален Холдинг България АД-София (IHB) През м. септември...
13.09.2021: КФН забрани търговото от "Буллс" за "Индустриален Холдинг...
10.09.2021: "Градус", "Албена" и "Сирма Груп Холдинг" излизат от SOFIX от 20...
02.09.2021: Индустриален Холдинг България АД-София (IHB) През м. август...
18.08.2021: Индустриален Холдинг България намалява капитала си заради...
18.08.2021: Индустриален Холдинг България АД-София (IHB) Индустриален...
17.08.2021: Индустриален Холдинг България АД-София (IHB) С решение от...
04.08.2021: В БФБ-София АД е постъпило уведомление относно резултат от...
03.08.2021: Индустриален Холдинг България АД-София (IHB) През юли 2021 г....
29.07.2021: „Индустриален холдинг България“ с 18,1 млн. лв. консолидирана...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 983 пъти
[2016: 2 551, 2015: 534, 2014: 268, 2013: 536, 2012: 1 421, 2011: 903, ... ]