Кратък фирмен профил

Индустриален холдинг България АД - София


Контакти

София, 1606
ул. Дамян Груев 42
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121631219
Капитал (лв.): 107 400 643
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.06.2021 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружествата, в които холдинговото дружество участва, всякаква друга дейност, незабранена със закон
 


Новини

  стр. 1 / 127   стр.    
02.07.2021: Индустриален Холдинг България АД-София (IHB) През юни 2021 г.,...
01.07.2021: Индустриален Холдинг България АД-София (IHB) На проведено...
22.06.2021: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
10.06.2021: “Буллс” иска да закупи до 23.28% от акциите на "Индустриален...
02.06.2021: Индустриален Холдинг България АД-София (IHB) През май 2021 г.,...
26.05.2021: Индустриален Холдинг България АД-София (IHB) Индустриален...
07.05.2021: Индустриален Холдинг България АД-София (IHB) През април 2021...
05.04.2021: Индустриален Холдинг България АД-София (IHB) През март 2021 г.,...
26.03.2021: Завод в Нова Загора сам ще си произвежда 90% от нужния ток чрез...
23.03.2021: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 848 пъти
[2016: 2 416, 2015: 534, 2014: 268, 2013: 536, 2012: 1 421, 2011: 903, ... ]