Кратък фирмен профил

Тридекс ООД - Садово


Контакти

Садово, 4122
Промишлена зона
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115812994
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на опаковки от пластмаси
Продукти и услуги:
производство на изделия от пластмаса
Предмет на дейност: Експорт, импорт, реекспорт, производство и търговия с машини и съоръжения с промишлени стоки от всякакъв вид, суровини и материали, строителна, маркетингова, инженерингова, туристическа, транспортна и спедиционна дейност, както и всякакви други дейности в страната и в чужбина, незабранени със закон.
 

04.02.2011: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
11.01.2011: Списък с проектни предложения, които покриват минималните...
19.12.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
29.05.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
20.02.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 381 пъти
[2016: 163, 2015: 25, 2014: 25, 2013: 50, 2012: 98, 2011: 14, ... ]