Кратък фирмен профил

Елпром-термо АД - Балчик


Контакти

Балчик, 9600
ул . Дунав 40
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124038327
Капитал (лв.): 55 456
 
 
 

Отрасъл: Производство на електроразпределителни и контролни апарати
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 18.01.2021 
Предмет на дейност: Производство на високоволтова апаратура-разединители и окомплектовка за тяx, електросъпротивителни термични съоръжения; проектиране, монтаж и ремонт на високоволтова апаратура и електротермични съоръжения; извършване на консултантска, маркетингова, информационна, проучвателна и инженерингова дейност; вътрешна и външна търговия; внос, износ, реекспорт, консигнация и дистрибуция, бартерна лизингова, транспортно-спедиторска, наемна дейност; участие в български и чуждестранни дружества и други, незабранени от закона дейности
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
03.12.2010: Елпром-термо АД - Балчик свиква Годишно общо събрание на...
09.12.2009: Елпром-термо АД - Балчик свиква Годишно общо събрание на...
29.05.2008: Елпром-термо АД - Балчик свиква Годишно общо събрание на...
14.03.2008: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
05.09.2006: Съветът на директорите на "Елпром - Термо" - АД, Балчик, на...
16.05.2006: Съветът на директорите на "Елпром - Термо" - АД, Балчик, на...
31.05.2005: Съветът на директорите на "Елпром - Термо" - АД, Балчик, на...
11.06.2004: Съветът на директорите на "Елпром - Термо" - АД, Балчик, на...
13.05.2003: Съветът на директорите на "Елпром - Термо" - АД, Балчик, на...
20.08.2002: Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 491 пъти
[2016: 470, 2015: 32, 2014: 32, 2013: 65, 2012: 130, 2011: 198, ... ]