Кратък фирмен профил

Герила АД - Върбица


Контакти

Върбица, 9870
ул. Септемврийско въстание 51
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127043525
Капитал (лв.): 59 770
 
 
 

Отрасъл: Производство на работно облекло
Общи събрания: Последно - 16.09.2020 
Предмет на дейност: Производство и търговия в страната и чужбина на шивашки изделия, с основна сфера на дейност шивашка промишленост производство на промишлени стоки, вътрешно- и външнотърговска дейност, ресторантьорство и обществено хранене, битови и транспортни услуги, търговско представителство и посредничество, селскостопанска дейност, в т.ч.изкупуване, преработка и продажба на билки и диворастящи плодове.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
12.04.2010: Герила ООД - Върбица свиква Годишно общо събрание на акционерите...
11.01.2008: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
13.11.2007: Съветът на директорите на "Герила" - АД, Върбица, на основание...
06.11.2007: Съветът на директорите на "Герила" - АД, гр. Върбица, БУЛСТАТ...
30.06.2006: Съветът на директорите на "Герила" - АД, Върбица, на основание...
28.03.2006: Комисията за финансов надзор отписа от публичния регистър...
21.02.2006: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
14.12.2005: На проведено ОСА от 05.12.2005 год., на Герила АД-Върбица...
04.10.2005: Герила АД-Върбица /GERIL/ свиква ОСА на 05.12.2005 год....
20.09.2005: Съветът на директорите на "Герила" - АД, Върбица, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 036 пъти
[2016: 429, 2015: 22, 2014: 23, 2013: 47, 2012: 101, 2011: 99, ... ]