Кратък фирмен профил

Институт по целулоза и хартия АД - София


Контакти

София, 1528
ул. Поручик Неделчо Бончев, 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831388726
Капитал (лв.): 55 116
 
 
 

Отрасъл: Производство на хартия и картон
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 23.06.2017 
Продукти и услуги:
Научно-изследователска и внедрителска дейност; изпитвателна лаборатория; издателска дейност; информационно обслужване на ЦХП; производство лепила; търговия с хартии и картони, велпапе; професионално обучение
Предмет на дейност: Научно-изследователска, внедрителска, инженерингова, производствена и търговска дейност
 


Новини

  стр. 1 / 16   стр.    
01.12.2017: Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB) Уведомление за...
24.10.2017: Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB) Институт по...
27.07.2017: Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB) Институт по...
26.06.2017: Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB) На проведено ОСА...
09.05.2017: Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB) Институт по...
09.05.2017: Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB) В БФБ-София АД са...
28.04.2017: Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB) Институт по...
31.03.2017: Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB) Институт по...
01.02.2017: Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB) Институт по...
25.10.2016: Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB) Институт по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 506 пъти
[2016: 222, 2015: 143, 2014: 74, 2013: 149, 2012: 337, 2011: 202, ... ]