Кратък фирмен профил

Институт по целулоза и хартия АД - София


Контакти

София, 1528
ул. Поручик Неделчо Бончев, 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831388726
Капитал (лв.): 55 116
 
 
 

Отрасъл: Производство на хартия и картон
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 29.06.2020 
Продукти и услуги:
Научно-изследователска и внедрителска дейност; изпитвателна лаборатория; издателска дейност; информационно обслужване на ЦХП; производство лепила; търговия с хартии и картони, велпапе; професионално обучение
Предмет на дейност: Научно-изследователска, внедрителска, инженерингова, производствена и търговска дейност
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
16.05.2018: Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB) Поради отписване...
30.04.2018: Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB) Институт по...
19.04.2018: Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB) На проведено...
10.04.2018: Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB) В БФБ-София АД са...
10.04.2018: Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB) Институт по...
04.04.2018: Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB) Институт по...
12.03.2018: Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB) В БФБ-София АД е...
09.03.2018: Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB) Институт по...
09.03.2018: Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB) В БФБ-София АД са...
06.03.2018: Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB) На проведено...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 852 пъти
[2016: 568, 2015: 143, 2014: 74, 2013: 149, 2012: 337, 2011: 202, ... ]