Кратък фирмен профил

Институт по целулоза и хартия АД - София


Контакти

София, 1528
ул. Поручик Неделчо Бончев, 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831388726
Капитал (лв.): 55 116
 
 
 

Отрасъл: Производство на хартия и картон
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 23.06.2017  Предстоящо - 02.03.2018 
Продукти и услуги:
Научно-изследователска и внедрителска дейност; изпитвателна лаборатория; издателска дейност; информационно обслужване на ЦХП; производство лепила; търговия с хартии и картони, велпапе; професионално обучение
Предмет на дейност: Научно-изследователска, внедрителска, инженерингова, производствена и търговска дейност
 


Новини

  стр. 1 / 17   стр.    
08.02.2018: Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB) В БФБ-София АД е...
26.01.2018: Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB) В БФБ-София АД са...
26.01.2018: Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB) Институт по...
25.01.2018: Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB) В БФБ-София АД е...
22.01.2018: Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB) Институт по...
18.12.2017: Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB) В БФБ-София АД е...
14.12.2017: Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB) Във връзка с...
01.12.2017: Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB) Уведомление за...
24.10.2017: Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB) Институт по...
27.07.2017: Институт по целулоза и хартия АД-София (4PB) Институт по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 524 пъти
[2016: 240, 2015: 143, 2014: 74, 2013: 149, 2012: 337, 2011: 202, ... ]