Кратък фирмен профил

Лада Груп ЕООД - София


Контакти

София, 1324
ж.к. Люлин 9 бл. 986 вх.Ж ет.7 ап.180
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 130983641
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Доставка и продажба в страната и в чужбина на различни видове моторни превозни средства, автосервизно, гаражно оборудване и резервни части, сервизни услуги, вътрешна и външна търговия с всякакви стоки, международен туризъм, информация и реклама, сделки с недвижима собственост и вещни права, търговско представителство, посредничество и комисионерство, сделки с интелектуална собственост, както и всякакви други свързани с предмета търговско-икономически дейности, незабранени със закон.
 

11.05.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 661 пъти
[2016: 491, 2015: 16, 2014: 29, 2013: 58, 2012: 83, 2011: 7, ... ]