Кратък фирмен профил

Екип-98 Холдинг АД - София


Контакти

София, 1142
ул. 6-ти септември 55
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121659873
Капитал (лв.): 780 004
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 20.09.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва
 


Новини

  стр. 1 / 20   стр.    
17.10.2019: Приватизационните холдинги, на които преди години българите с...
27.09.2019: Екип-98 Холдинг АД-София (5EK) На проведено редовно ОСА от...
26.09.2019: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) В БФБ АД е постъпил доклад по...
12.09.2019: Екип-98 Холдинг АД-София (5EK) Поради липса на кворум,...
16.08.2019: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) На основание чл. 75, ал. 2 във...
16.08.2019: MiFID II Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и...
16.08.2019: Екип-98 Холдинг АД - София (5EKA) Във връзка с получено...
15.08.2019: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) В БФБ АД е постъпила следната...
07.08.2019: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) Във връзка с настъпване на...
06.08.2019: Екип-98 Холдинг АД-София (5EK) В БФБ АД са постъпили материали...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 585 пъти
[2016: 711, 2015: 105, 2014: 56, 2013: 112, 2012: 233, 2011: 132, ... ]