Кратък фирмен профил

Екип-98 Холдинг АД - София


Контакти

София, 1618
бул. Братя Бъкстон 40
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121659873
Капитал (лв.): 180 006
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 30.06.2017  Предстоящо - 31.07.2017 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва
 


Новини

  стр. 1 / 14   стр.    
07.07.2017: Екип-98 Холдинг АД-София (5EK) На проведено редовно ОСА от...
04.07.2017: Екип-98 Холдинг АД-София (5EK) В БФБ-София АД са постъпили...
19.06.2017: Екип-98 Холдинг АД-София (5EK) Поради липса на кворум,...
18.05.2017: Екип-98 Холдинг АД-София (5EK) В БФБ-София АД са постъпили...
04.08.2016: Екип-98 Холдинг АД-София (5EK) На проведено ОСА от 29.07.2016...
19.07.2016: Екип-98 Холдинг АД-София (5EK) Поради липса на кворум,...
14.06.2016: Екип-98 Холдинг АД-София (5EK) В БФБ-София АД са постъпили...
15.02.2016: Екип-98 Холдинг АД-София /в ликвидация/ (5EK) На проведено ОСА...
28.12.2015: БФБ – София АД вписа в регистъра си следните промени за Екип-98...
31.07.2015: Екип-98 Холдинг АД-София /в ликвидация/ (5EK) Екип-98 Холдинг...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 011 пъти
[2016: 137, 2015: 105, 2014: 56, 2013: 112, 2012: 233, 2011: 132, ... ]