Кратък фирмен профил

Екип-98 Холдинг АД - София


Контакти

София, 1142
ул. 6-ти септември" No 55
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121659873
Капитал (лв.): 180 006
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 31.01.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва
 


Новини

  стр. 1 / 15   стр.    
17.05.2018: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) В БФБ-София АД е постъпил...
16.02.2018: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) В БФБ-София АД е постъпил...
07.02.2018: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) Във връзка с настъпване на...
07.02.2018: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) Дружеството уведомява, че от...
05.02.2018: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) На проведено ОСO от 31.01.2018...
16.01.2018: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) В БФБ-София АД са постъпили...
24.11.2017: Екип-98 Холдинг АД-София (5EKA) В БФБ-София АД е постъпил...
27.10.2017: Във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 1 от част III...
20.10.2017: В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
22.08.2017: Екип-98 Холдинг АД-София (5EK) На проведено извънредно ОСА от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 196 пъти
[2016: 322, 2015: 105, 2014: 56, 2013: 112, 2012: 233, 2011: 132, ... ]