Кратък фирмен профил

Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София


Контакти

София, 1618
бул. Братя Бъкстон 40
тел.: 02/9305538,9305520,9556124,9556190
факс: 02/9555925
e-mail: office@razvitie.bg
WEB-site: http://www.razvitie.bg
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121227792
ИН по ДДС: BG121227792
Фирмено дело: 13165/96
Брой служители: 4 (2021)
Финансов резултат (хил. лв.): 268 (2022)
Общо приходи (хил. лв.): 4 120 (2022)
ДМА (хил. лв.): 15 044 (2019)
Капитал (лв.): 9 980 925
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 16.06.2023  Предстоящо - 14.06.2024 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена изрично със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 31   стр.    
14.06.2024: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (IDHB) В БФБ АД е...
13.06.2024: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1A) В БФБ АД е...
12.06.2024: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД (IDHB) Във връзка с настъпване...
15.05.2024: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (IDH) Индъстри...
21.03.2024: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1A) В БФБ АД е...
14.03.2024: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (IDHB) Считано от...
11.03.2024: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (IDHB) В БФБ АД е...
19.12.2023: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1A) Във връзка с...
19.12.2023: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (IDHB) Считано от...
19.12.2023: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1A) Във връзка с...
 
Фирменият профил е посетен 4 578 пъти
[2024: 465, ... ]