Кратък фирмен профил

Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София


Контакти

София, 1618
бул. Братя Бъкстон No 40
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121227792
Капитал (лв.): 9 980 925
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 16.07.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена изрично със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 20   стр.    
13.09.2018: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1A) В БФБ АД е...
20.07.2018: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1) На проведено...
04.07.2018: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1) Поради липса на...
19.06.2018: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1A) Във връзка с...
18.06.2018: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1A) В БФБ-София АД е...
23.05.2018: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1) В БФБ-София АД е...
05.04.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
04.04.2018: В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
16.03.2018: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1A) В БФБ-София АД е...
14.03.2018: Индъстри Дивелъпмънт Холдинг АД-София (6R1) Дружеството...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 508 пъти
[2016: 387, 2015: 221, 2014: 77, 2013: 154, 2012: 342, 2011: 336, ... ]