Кратък фирмен профил

Холдинг КООП ЮГ АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Георги С. Раковски 99, ет.7, ап.14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121659072
Капитал (лв.): 5 570 124
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 06.07.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, предоставяне на заеми на дружества, в които дружеството има пряко участие или ги контролира, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 29   стр.    
15.10.2018: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG) Холдинг Кооп-Юг АД-София ...
12.09.2018: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG) Холдинг Кооп-Юг АД-София ...
23.08.2018: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG) Холдинг Кооп-Юг АД-София ...
20.07.2018: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG) Холдинг Кооп-Юг АД-София ...
19.07.2018: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG) Холдинг Кооп-Юг АД-София...
19.07.2018: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG) Холдинг Кооп-Юг АД-София...
10.07.2018: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG) На проведено редовно ОСА от...
05.06.2018: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG) В БФБ-София АД са постъпили...
23.05.2018: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG) В БФБ-София АД са постъпили...
21.05.2018: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG) Холдинг Кооп-Юг АД-София ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 707 пъти
[2016: 365, 2015: 158, 2014: 86, 2013: 172, 2012: 571, 2011: 391, ... ]