Кратък фирмен профил

Холдинг КООП ЮГ АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Георги С. Раковски 99, ет.7, ап.14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121659072
Капитал (лв.): 5 570 124
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 10.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, предоставяне на заеми на дружества, в които дружеството има пряко участие или ги контролира, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 31   стр.    
21.02.2020: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG) Холдинг Кооп-Юг АД-София ...
28.01.2020: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG) Холдинг Кооп-Юг АД-София ...
15.11.2019: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG) Холдинг Кооп-Юг АД-София ...
24.10.2019: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG) Холдинг Кооп-Юг АД-София ...
23.08.2019: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG) Холдинг Кооп-Юг АД-София...
12.08.2019: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG) Холдинг Кооп-Юг АД-София ...
17.07.2019: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG) Холдинг Кооп-Юг АД-София ...
11.06.2019: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG) На проведено редовно ОСА от...
22.05.2019: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG) Холдинг Кооп-Юг АД-София ...
08.05.2019: Холдинг Кооп-Юг АД-София (4CG) В БФБ АД са постъпили материали...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 935 пъти
[2016: 593, 2015: 158, 2014: 86, 2013: 172, 2012: 571, 2011: 391, ... ]