Кратък фирмен профил

Армейски Холдинг АД - София


Контакти

София, 1000
бул. Цар Освободител 33
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121213274
Капитал (лв.): 515 838
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 10.06.2019  Предстоящо - 21.09.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; предоставяне на заеми на дружества, в които холдингът има пряко участие или ги контролира.
 


Новини

  стр. 1 / 19   стр.    
25.08.2020: Армейски Холдинг АД-София (4AF) В БФБ АД са постъпили...
24.08.2020: Армейски Холдинг АД-София (4AF) В БФБ АД са постъпили материали...
12.03.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
11.03.2020: С решение на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол №...
27.02.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
27.06.2019: Армейски Холдинг АД-София (4AF) На проведено редовно ОСА от...
10.05.2019: Армейски Холдинг АД-София (4AF) В БФБ АД са постъпили материали...
15.05.2018: Армейски Холдинг АД-София (4AF) В БФБ-София АД са постъпили...
24.07.2015: Армейски Холдинг АД със загуба от 16 хил. лв. към...
29.06.2015: Армейски Холдинг АД-София (4AF) На проведено ОСА от 24.06.2015...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 758 пъти
[2016: 654, 2015: 123, 2014: 77, 2013: 154, 2012: 422, 2011: 340, ... ]