Кратък фирмен профил

Корпорация за технологии и иновации АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Христо Ботев 27 А, ет.3.
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 115086942
Капитал (лв.): 24 000 064
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Сертификат ISO 9001 Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 15.07.2020 
Предмет на дейност: 1. придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества. 2. придобиване, управление и продажба на облигации. 3. придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензни за използване на патенти на дружества, в които дружество участва. 4. финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва. 5. търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица. 6. организиране на електрона търговия и електронни магазини. 7. дружеството може да извършва собствена производствена и търговска дейност на едро и дребно: екохрани и напитки; машини и съоръжения за населението и промишлеността; строителни материали - всички видове; туристическа дейност - туроператорство и турагентство, туристически предприятия и хотелски комплекси; къмпинг, организация на туристически пътувания вътре и извън страната и други видове туристически дейности и обекти; високотехнологично обучение за получаване на висше образование, редовна, задочна, дистанционна и продължаваща учебна форма; използване на франчайз за бигдейта технологии, изграждане на мрежа, социални и мобилни технологии; както и всякакви други незабранени от закона дейности, а лицензионната дейност, както и за тази която е необходимо разрешително - след получаване на съответния лиценз и/ или разрешително.
 


Новини

  стр. 1 / 30   стр.    
17.07.2020: Корпорация за технологии и иновации АД-Пловдив (5T3) На...
12.06.2020: Корпорация за технологии и иновации АД-Пловдив (5T3) В БФБ АД...
26.03.2020: Корпорация за технологии и иновации АД-Пловдив (5T3) На...
26.03.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
09.03.2020: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
05.03.2020: Корпорация за технологии и иновации АД-Пловдив (5T3) На...
05.03.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
05.03.2020: Корпорация за технологии и иновации АД-Пловдив (5T3) На...
30.01.2020: Корпорация за технологии и иновации АД - Пловдив свиква...
28.01.2020: Корпорация за технологии и иновации АД-Пловдив (5T3) В БФБ АД...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 735 пъти
[2016: 956, 2015: 222, 2014: 143, 2013: 286, 2012: 750, 2011: 646, ... ]