Кратък фирмен профил

Холдинг Нов век АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Джеймс Баучер 51, ет. 4, ап. 407
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121643011
Капитал (лв.): 5 610 437
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 28.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва, производствена и търговска дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 32   стр.    
01.10.2019: Холдинг Нов Век АД-София (6N31) В БФБ АД е постъпил доклад по...
11.09.2019: II. Преразглеждане на базата на BGBX40 Изваждат се следните...
11.09.2019: IV. Преразглеждане на базата на BGTR30 Изваждат се следните...
11.09.2019: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
29.07.2019: Холдинг Нов Век АД-София (6N31) В БФБ АД е постъпил доклад по...
24.07.2019: Над 56 млн. лева успяха да акумулират от увеличение на капитала...
04.07.2019: Холдинг Нов Век АД-София (6N3) На проведено редовно ОСА от...
27.06.2019: Във връзка с Решение на КФН № 786-Е/13.06.2019 г. относно...
19.06.2019: В БФБ АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
30.05.2019: Холдинг Нов Век АД-София (6N31) В БФБ АД е постъпила информация...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 818 пъти
[2016: 1 174, 2015: 232, 2014: 146, 2013: 293, 2012: 724, 2011: 386, ... ]