Кратък фирмен профил

Холдинг Нов век АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Джеймс Баучер 51, ет. 4, ап. 407
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121643011
Капитал (лв.): 5 610 437
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 15.11.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва, производствена и търговска дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 33   стр.    
01.06.2020: Холдинг Нов Век АД-София (6N31) В БФБ е постъпила информация от...
01.06.2020: Във връзка с получено уведомление, относно неизпълнено лихвено и...
21.05.2020: Холдинг Нов Век АД-София (6N31) Във връзка с настъпване на...
21.05.2020: Холдинг Нов Век АД-София (6N31) Във връзка с настъпване на...
31.03.2020: Холдинг Нов Век АД-София (6N31) В БФБ АД е постъпил доклад по...
02.01.2020: Холдинг Нов Век АД-София (6N31) На основание чл. 75, ал. 2 във...
02.01.2020: Холдинг Нов Век АД-София (6N31) В БФБ е постъпила информация от...
02.01.2020: В БФБ АД е постъпило уведомление от Холдинг Нов Век АД - София...
02.01.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
03.12.2019: III. Във връзка с т. 11 от Приложение №2 (Методология за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 155 пъти
[2016: 1 511, 2015: 232, 2014: 146, 2013: 293, 2012: 724, 2011: 386, ... ]