Кратък фирмен профил

Книжна фабрика Искър АД - София


Контакти

София, 1528
гара Искър, ул. 5004 - та №1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121022677
Капитал (лв.): 180 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на хартия и картон
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 01.06.2020 
Предмет на дейност: Производство на хартия за писане и печат, хелиографна хартия, картони, мукави и изделия от тях, вътрешно- и външнотърговска дейност, пласментно-снабдителска дейност, както и друга.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
30.09.2010: Книжна фабрика Искър АД - София свиква Годишно общо събрание на...
07.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
12.05.2006: Съветът на директорите на "Книжна фабрика Искър" - АД, София, на...
12.11.2004: Съветът на директорите на "Книжна фабрика Искър" - АД, София, на...
24.02.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
27.06.2003: Съветът на директорите на "Книжна фабрика Искър" - АД, София,...
29.11.2002: Цената по сделката бе едва 2.92 лв. за всяка от общо 598 119...
13.10.2000: Месец януари: 47 % от регистрирания капитал на "Книжна фабрика...
13.10.2000: Месец октомври 1. преференциален пакет акции, представляващ...
10.10.2000: Министерството на икономиката на основание § 11, ал. 2 ЗППДОбП...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 280 пъти
[2016: 576, 2015: 53, 2014: 60, 2013: 121, 2012: 262, 2011: 92, ... ]