Кратък фирмен профил

Еврохолд България АД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175187337
Капитал (лв.): 161 345 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 19.09.2017  Предстоящо - 02.10.2017 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва и др.
 


Новини

  стр. 1 / 148   стр.    
21.09.2017: Еврохолд България АД-София (4EH) На проведено извънредно ОСА от...
18.09.2017: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по Регламент 596...
14.09.2017: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по Регламент...
13.09.2017: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по Регламент 596...
11.09.2017: БФБ-София уведомява, че поради допусната грешка в алгоритъма,...
11.09.2017: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по Регламент...
08.09.2017: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ-София...
05.09.2017: “Еврохолд” ще емитира облигации за 100 млн. евро Облигации на...
05.09.2017: Еврохолд България АД-София (4EH) В БФБ-София АД са постъпили...
05.09.2017: Еврохолд България АД-София (4EH) Еврохолд България АД-София...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 977 пъти
[2016: 656, 2015: 516, 2014: 252, 2013: 505, 2012: 1 236, 2011: 983, ... ]