Кратък фирмен профил

Еврохолд България АД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175187337
Капитал (лв.): 197 525 600
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 30.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва и др.
 


Новини

  стр. 1 / 172   стр.    
10.08.2020: ВАС прекрати делото на "Инерком" за забранената сделка с...
07.08.2020: "Старком Холдинг" АД е увеличил дела си в "Еврохолд България" до...
07.08.2020: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
06.08.2020: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
27.07.2020: Съдът задължи КЗК да преразгледа забраната на "Еврохолд" да купи...
27.07.2020: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
27.07.2020: Съдът отмени забраната на КЗК за покупката на ЧЕЗ от „Еврохолд“...
17.07.2020: Еврохолд България АД-София (4EH) Еврохолд България АД-София...
16.07.2020: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
23.06.2020: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 8 860 пъти
[2016: 2 539, 2015: 516, 2014: 252, 2013: 505, 2012: 1 236, 2011: 983, ... ]