Кратък фирмен профил

Еврохолд България АД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175187337
Капитал (лв.): 197 525 600
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 02.10.2017 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва и др.
 


Новини

  стр. 1 / 151   стр.    
10.01.2018: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление съгласно чл.148б...
08.01.2018: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
08.01.2018: В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
05.01.2018: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
03.01.2018: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
02.01.2018: Еврохолд България АД-София (4EH) На 18 декември 2017 година...
02.01.2018: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
02.01.2018: „Еврохолд“ увеличи капитала си с 47 млн. лв. Публичният холдинг...
19.12.2017: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
15.12.2017: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 088 пъти
[2016: 767, 2015: 516, 2014: 252, 2013: 505, 2012: 1 236, 2011: 983, ... ]