Кратък фирмен профил

Еврохолд България АД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175187337
Капитал (лв.): 197 525 600
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 18.10.2021 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва и др.
 


Новини

  стр. 1 / 193   стр.    
08.12.2021: Еврохолд България АД-София (EUBG) Уведомление по чл.19, пар.3...
08.12.2021: Еврохолд България АД-София (EUBG) Уведомление по чл.19, пар.3...
08.12.2021: "Евролийз Груп" приключи сделката за придобиване на "Мого...
07.12.2021: Еврохолд България АД-София (EUBG) Уведомление по чл.19, пар.3...
03.12.2021: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
02.12.2021: "М Тракс България“ иска да купи вносителя на автомобили...
01.12.2021: Еврохолд отчита силни резултати за деветмесечието на 2021 г....
01.12.2021: Еврохолд България АД-София (EUBB) Еврохолд България АД-София...
01.12.2021: Еврохолд България АД-София (EUBG) Еврохолд отчита силни...
26.11.2021: „Евролийз Груп“ расте на лизинговия пазар с покупка на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 10 030 пъти
[2016: 3 709, 2015: 516, 2014: 252, 2013: 505, 2012: 1 236, 2011: 983, ... ]