Кратък фирмен профил

Еврохолд България АД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175187337
Капитал (лв.): 197 525 600
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 30.09.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва и др.
 


Новини

  стр. 1 / 178   стр.    
24.02.2021: Еврохолд България АД-София (EUBG) Уведомление по чл.19, пар.3...
22.02.2021: Еврохолд България АД-София (EUBG) Уведомление по чл. 19, пар. 3...
16.02.2021: Еврохолд България АД-София (EUBG) Уведомление по чл.19, пар.3...
04.02.2021: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
01.02.2021: Еврохолд България АД-София (4EH) Еврохолд България АД-София...
25.01.2021: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл. 19, пар. 3...
20.01.2021: КЕВР разреши на "Еврохолд" да придобие активите на ЧЕЗ у...
20.01.2021: Еврохолд България АД-София (4EH) Еврохолд получи разрешение и...
18.01.2021: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
13.01.2021: Еврохолд България АД-София (4EH) Уведомление по чл.19, пар.3 от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 9 225 пъти
[2016: 2 904, 2015: 516, 2014: 252, 2013: 505, 2012: 1 236, 2011: 983, ... ]