Кратък фирмен профил

Еврохолд България АД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175187337
Капитал (лв.): 161 345 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 02.10.2017 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва и др.
 


Новини

  стр. 1 / 150   стр.    
20.11.2017: "Евроинс иншурънс груп" купува 49% от руския застраховател...
20.11.2017: Еврохолд България АД-София (4EH) Евроинс Иншурънс Груп, част от...
20.11.2017: Еврохолд България АД-София (4EH) Еврохолд България АД, ще...
06.11.2017: Еврохолд България АД-София (4EH) Еврохолд България влиза в...
03.11.2017: Еврохолд България АД-София (4EH) Във връзка с решение на Общо...
02.11.2017: "Еврохолд" търси 52.4 милиона лева от пазарите Комисията за...
02.11.2017: Еврохолд увеличава оперативните си приходи с 18% През...
02.11.2017: Еврохолд България АД-София (4EH) Съобщение по чл. 92а от ЗППЦК...
02.11.2017: Еврохолд България АД-София (4EH) Прессъобщение от...
01.11.2017: Еврохолд България АД-София (4EH) Еврохолд България АД-София ...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 023 пъти
[2016: 702, 2015: 516, 2014: 252, 2013: 505, 2012: 1 236, 2011: 983, ... ]