Кратък фирмен профил

Еврохолд България АД - София


Контакти

София, 1592
бул. Христофор Колумб 43
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175187337
Капитал (лв.): 260 500 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент Член на ЦД
Общи събрания: Последно - 28.11.2022 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които дружеството участва; финансиране на дружества, в които дружеството участва и др.
 


Новини

  стр. 1 / 209   стр.    
23.03.2023: Еврохолд България АД-София (EUBG) Уведомление по чл.19, пар.3...
22.03.2023: Еврохолд България АД-София (EUBG) Уведомление от Еврохолд...
21.03.2023: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
20.03.2023: Еврохолд България АД-София (EUBG) Изявление от ръководството на...
13.03.2023: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
09.03.2023: Еврохолд България АД-София (EUBB) В БФБ е постъпил доклад по...
06.03.2023: Еврохолд България АД-София (EUBG) Еврохолд България АД...
06.03.2023: "Еврохолд България" АД отчита 77 на сто ръст на приходите през...
20.02.2023: Еврохолд България АД-София (EUBG) Евроинс Румъния подписа нов...
20.02.2023: "Еврохолд" е осигурило допълнителни гаранции за финансовата...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 11 211 пъти
[2016: 4 890, 2015: 516, 2014: 252, 2013: 505, 2012: 1 236, 2011: 983, ... ]