Кратък фирмен профил

Елпина Фуудс АД - София [Несъстоятелност]


Контакти

София, 1202
ул. Малашевска 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175312584
Капитал (лв.): 13 984 900
 
 
 

Отрасъл: Производство на прясно или замразено месо от домашни птици и от животни , некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 19.05.2015 
Предмет на дейност: Външна и вътрешна търговия, производство на селскостопанска и неселскостопанска продукция, агентство и реекспорт, посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, организиране на магазинни мрежи, вътрешен и международен туризъм, експлоатация на хотели и заведения за обществено хранене, маркетинг и реклама, спедиторска дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
06.01.2014: Фалирай вкусно Фирма като всяка друга - стоката й е добре...
25.05.2010: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
15.02.2010: Обявената в несъстоятелност фирма "Елпина фуудс" разпродава...
24.08.2009: Елпина Фуудс АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
27.06.2009: Елпина Фуудс АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
27.06.2009: Елпина Фуудс АД - София свиква Годишно общо събрание на...
10.01.2009: Елпина Фуудс АД - София свиква Годишно общо събрание на...
12.12.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
26.02.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
13.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 264ж,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 166 пъти
[2016: 180, 2015: 34, 2014: 32, 2013: 64, 2012: 149, 2011: 206, ... ]