Кратък фирмен профил

Стройинвест холдинг АД - София


Контакти

София, 1619
ул. Дамяница, 3-5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121592481
Капитал (лв.): 375 288
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 27.06.2017  Предстоящо - 20.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон,придобиване, управление и продажба на облигации
 


Новини

  стр. 1 / 15   стр.    
15.05.2018: Стройинвест холдинг АД-София (6S3) В БФБ-София АД са постъпили...
28.06.2017: Стройинвест холдинг АД-София (6S3) На проведено на 27.06.2017...
30.05.2017: Стройинвест холдинг АД-София (6S3) В БФБ-София АД са постъпили...
31.05.2016: Стройинвест холдинг АД-София (6S3) На проведено на 30.05.2016...
20.04.2016: Стройинвест холдинг АД-София (6S3) В БФБ-София АД са постъпили...
04.08.2015: Загубата на Стройинвестхолдинг АД към полугодието е 64 хил....
29.06.2015: Стройинвест холдинг АД-София (6S3) На проведено ОСА от...
20.05.2015: Стройинвест холдинг АД-София (6S3) В БФБ-София АД са постъпили...
24.06.2014: Стройинвест холдинг АД-София (6S3) На проведено ОСА от...
16.05.2014: Стройинвест холдинг АД-София (6S3) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 688 пъти
[2016: 169, 2015: 90, 2014: 59, 2013: 118, 2012: 275, 2011: 270, ... ]