Кратък фирмен профил

Стройинвест холдинг АД - София


Контакти

София, 1619
ул. Дамяница, 3-5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121592481
Капитал (лв.): 375 288
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 18.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон,придобиване, управление и продажба на облигации
 


Новини

  стр. 1 / 15   стр.    
19.06.2019: Стройинвест холдинг АД-София (6S3) На проведено редовно ОСА от...
15.05.2019: Стройинвест холдинг АД-София (6S3) В БФБ АД са постъпили...
22.11.2018: Стройинвест холдинг АД-София (6S3) На проведено извънредно ОСА...
19.10.2018: Стройинвест холдинг АД-София (6S3) В БФБ АД са постъпили...
21.06.2018: Стройинвест холдинг АД-София (6S3) На проведено редовно ОСА от...
15.05.2018: Стройинвест холдинг АД-София (6S3) В БФБ-София АД са постъпили...
28.06.2017: Стройинвест холдинг АД-София (6S3) На проведено на 27.06.2017...
30.05.2017: Стройинвест холдинг АД-София (6S3) В БФБ-София АД са постъпили...
31.05.2016: Стройинвест холдинг АД-София (6S3) На проведено на 30.05.2016...
20.04.2016: Стройинвест холдинг АД-София (6S3) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 818 пъти
[2016: 299, 2015: 90, 2014: 59, 2013: 118, 2012: 275, 2011: 270, ... ]