Кратък фирмен профил

Добруджа холдинг АД - Добрич


Контакти

Добрич, 9300
ул. Любен Каравелов 11, ет. 2, ап. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124087299
Капитал (лв.): 296 320
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Прив. фонд Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 10.06.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на акции в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва, осъществяване по надежниня законов ред на производството и търговията с всякакъв вид стоки и извършване на всякакви услуги, за които няма законова забрана, при спазване специалния нормативен ред на тяхното извършване, търговско представителство, посредничество и агенство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, вътрешно и външнотърговска дейност с всички стоки, позволени от закона, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 16   стр.    
26.06.2020: Добруджа холдинг АД-Добрич (4D9) На проведено редовно ОСА от...
12.06.2020: Добруджа холдинг АД-Добрич (4D9) Поради липса на кворум,...
15.04.2020: Добруджа холдинг АД-Добрич (4D9) В БФБ АД са постъпили...
27.06.2019: Добруджа холдинг АД-Добрич (4D9) На проведено редовно ОСА от...
11.06.2019: Добруджа холдинг АД-Добрич (4D9) Поради липса на кворум,...
10.04.2019: Добруджа холдинг АД-Добрич (4D9) В БФБ АД са постъпили...
28.03.2019: Добруджа холдинг АД-Добрич (4D9) На проведено извънредно ОСА от...
12.03.2019: Добруджа холдинг АД-Добрич (4D9) Поради липса на кворум,...
29.01.2019: Добруджа холдинг АД-Добрич (4D9) В БФБ АД са постъпили...
26.06.2018: Добруджа холдинг АД-Добрич (4D9) На проведено редовно ОСА от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 486 пъти
[2016: 573, 2015: 100, 2014: 109, 2013: 219, 2012: 401, 2011: 315, ... ]