Кратък фирмен профил

Добруджа холдинг АД - Добрич


Контакти

Добрич, 9300
ул. Любен Каравелов 11, ет. 2, ап. 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124087299
Капитал (лв.): 296 320
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Прив. фонд Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 25.06.2018 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на акции в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва, осъществяване по надежниня законов ред на производството и търговията с всякакъв вид стоки и извършване на всякакви услуги, за които няма законова забрана, при спазване специалния нормативен ред на тяхното извършване, търговско представителство, посредничество и агенство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, вътрешно и външнотърговска дейност с всички стоки, позволени от закона, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 16   стр.    
26.06.2018: Добруджа холдинг АД-Добрич (4D9) На проведено редовно ОСА от...
12.06.2018: Добруджа холдинг АД-Добрич (4D9) Поради липса на кворум,...
19.04.2018: Добруджа холдинг АД-Добрич (4D9) В БФБ-София АД са постъпили...
27.06.2017: Добруджа холдинг АД-Добрич (4D9) На проведено редовно ОСА от...
13.06.2017: Добруджа холдинг АД-Добрич (4D9) Поради липса на кворум,...
20.04.2017: Добруджа холдинг АД-Добрич (4D9) В БФБ-София АД са постъпили...
29.06.2016: Добруджа холдинг АД-Добрич (4D9) На проведено ОСА от ...
13.06.2016: Добруджа холдинг АД-Добрич (4D9) Поради липса на кворум,...
27.04.2016: Добруджа холдинг АД-Добрич (4D9) В БФБ-София АД са постъпили...
06.01.2016: В БФБ-София АД е постъпила следната информация от Добруджа...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 199 пъти
[2016: 286, 2015: 100, 2014: 109, 2013: 219, 2012: 401, 2011: 315, ... ]