Кратък фирмен профил

Експокан ЕАД - София


Контакти

София, 1434
кв. Симеоново, ул. Витошки езера 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175116685
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Друга търговия на едро
Общи събрания: Последно - 23.05.2019 
Предмет на дейност: Птицепроизводство, производство на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, лизингова, складова, превозна, хотелиерска и туристическа дейност, търговско представителство и посредничество, външнотърговска дейност, сервизно обслужване, покупко-продажба и строителство на недвижими имоти, производство и реализация на селскостопанска продукция, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

26.07.2010: Експокан ЕАД - София свиква Извънредно общо събрание на...
25.02.2009: Експокан ЕАД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
25.02.2009: Експокан ЕАД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
12.12.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
18.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 026 пъти
[2016: 610, 2015: 34, 2014: 44, 2013: 89, 2012: 171, 2011: 46, ... ]