Кратък фирмен профил

Арко Тауърс АДСИЦ - София


Контакти

София, 1700
ул. Константин Петканов 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175240206
Капитал (лв.): 682 500
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 28.05.2018 
Предмет на дейност: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строеж и подобрения с цел последващата им продажба.
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
01.06.2018: Арко Тауърс АДСИЦ-София (5SV) На проведено редовно ОСА от...
30.04.2018: Арко Тауърс АДСИЦ-София (5SV) В БФБ-София АД са постъпили...
10.04.2018: Арко Тауърс АДСИЦ-София (5SV) В БФБ-София АД са постъпили...
27.03.2018: Arco Vara ще инвестира 60 млн. евро в жилищния си комплекс край...
17.07.2017: Арко Тауърс АДСИЦ-София (5SV) На проведено извънредно ОСА от...
02.06.2017: Арко Тауърс АДСИЦ-София (5SV) В БФБ-София АД са постъпили...
29.05.2017: Арко Тауърс АДСИЦ-София (5SV) На проведено редовно ОСА от...
20.04.2017: Арко Тауърс АДСИЦ-София (5SV) В БФБ-София АД са постъпили...
18.05.2016: Арко Тауърс АДСИЦ-София (5SV) На проведено ОСА от 16.05.2016...
01.04.2016: Арко Тауърс АДСИЦ-София (5SV) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 695 пъти
[2016: 304, 2015: 100, 2014: 65, 2013: 130, 2012: 334, 2011: 231, ... ]