Кратък фирмен профил

Водкомплект АД - София


Контакти

София, 1330
ул. Суходолска 191
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175250873
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на тръбопроводни инсталации
Общи събрания: Последно - 30.07.2019 
Предмет на дейност: Комплексно изграждане на магистрални тръбопроводи за питейно и промишлено водоснабдяване, изграждане на пламо-, хвосто- и сгуропроводи, машинен ПИ електромонтаж, монтаж на хидротехнически съоръжения при напоителни системи, хидроизолация на тръбопроводи, лабораторна дейност, защита на металите от корозия, комплексен дефектоскопичен контрол, вътрешна и външна търговия с промишлена тръбопроводна арматура и всякакво промишлено оборудване, сервизни дейности, пречистване на води и третиране на утайки и отпадъци, производство на промишлени, битови, хранителни и селскостопански стоки, посреднически и комисионерски услуги, товарни и пътнически услуги в страната и в чужбина, проучване, проектиране и строителство, ремонтна дейност в областта на енергетиката и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон.
 

03.10.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
08.03.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
24.04.2007: Съветът на директорите на "Водкомплект" - АД, София, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 798 пъти
[2016: 383, 2015: 68, 2014: 66, 2013: 132, 2012: 248, ... ]