Кратък фирмен профил

Maxx Transport and Spedition ЕООД - София


Контакти

София, 1700
бул. Г.М.Димитров 57
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175028858
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Предмет на дейност: Производство и търговия с горива - биодизел, масла, химически вещества от естествени продукти, метанол, производство и търговия с всички видове помощни и свързани с производството на биодизел продукти, търговия със стоки или други вещи, продажба на стоки от собствено производство, комисионни сделки, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, строителство, реконструкция и продажба на недвижими имоти, транспортна и спедиционна дейност, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, продуцентство и др. услуги, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.
 

17.05.2007: Рафинериите ни за биогорива работят с 10 на сто от капацитета...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 298 пъти
[2016: 178, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 45, 2012: 60, 2011: 4, ... ]