Кратък фирмен профил

Лъки 2006 АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4003
ул. Сливница 6, ет. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 160048538
Капитал (лв.): 60 000
 
 
 

Отрасъл: Добив на руди на цветни метали и техните концентрати
Общи събрания: Последно - 23.11.2020 
Предмет на дейност: Ремонт на машини и съоръжения, добив и преработка на подземни богатства, минно строителство, както и всякаква друга незабранена със закон дейност.
 

05.05.2010: Лъки-2006 АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
22.02.2010: Лъки-2006 АД - Пловдив свиква Извънредно общо събрание на...
21.12.2009: Завършва строителството на модерен офис комплекс в центъра на...
03.07.2009: Лъки-2006 АД - Пловдив свиква Годишно общо събрание на...
03.08.2007: Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
11.05.2007: Съветът на директорите на "Лъки - 2006" - АД, Пловдив, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 091 пъти
[2016: 561, 2015: 61, 2014: 35, 2013: 71, 2012: 154, 2011: 75, ... ]