Кратък фирмен профил

Магнето Алфа АД - София


Контакти

София, 1592
бул. Асен Йорданов 14
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175190479
Капитал (лв.): 865 920
 
 
 

Отрасъл: Други бизнесуслуги, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 15.02.2019 
Предмет на дейност: Консултантска дейност, сделки с недвижими имоти, отдаване под наем и всякакви други дейности, незабранени със закон.
 

29.04.2009: Борком 63 АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
10.08.2008: Борком 63 АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
16.01.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
16.01.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 263е...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 071 пъти
[2016: 415, 2015: 61, 2014: 70, 2013: 140, 2012: 284, 2011: 53, ... ]