Кратък фирмен профил

БГ Агро АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Ген. Колев 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 148111353
Капитал (лв.): 40 357 440
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 28.06.2019 
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия; инженерингова дейност; производствена дейност: маркетингова, посредническа и комисионна дейност; хотелиерство ресторантьорство. туризъм след издаване на лиценз: превоз на пътници и товари след разрешение; строителна дейност; ремонтна, монтажна и сервизна дейност: информационна, рекламна и издателска дейност; сделки с интелектуална собственост: покупко-продажба на движими и недвижими имоти: услуги на физически и юридически лица: съхранение на вложено зърно и издаване на складови записи: вътрешна и външна търговия с препарати за растителна защита, торове, растежни регулатори, подобрители на почвата, консултации по приложението им; производство и търговия със семена и посевен материал: производство и търговия със селскостопанска продукция; агрохимически услуги и други механизирани услуги в селското стопанство; агентство, вътрешно и външно представителство на търговски фирми и производители; търговия с петрол и петролни продукт.
 


Новини

  стр. 1 / 22   стр.    
04.10.2019: БГ Агро АД-Варна (AO0) В БФБ АД е получено следното съобщение...
04.10.2019: БГ Агро АД-Варна (AO0) Уведомление за промяна в управителните...
26.09.2019: БГ Агро АД-Варна (AO0) Уведомление за преобразуване чрез...
16.09.2019: Големите компании в селското стопанство не бързат да се...
16.09.2019: БГ Агро АД-Варна (AO0) Уведомление за преобразуване чрез...
30.08.2019: Консолидираната печалба на „БГ Агро“ намалява с 64% до 1,3 млн....
29.08.2019: БГ Агро АД-Варна (AO0) БГ Агро АД-Варна представи тримесечен...
23.07.2019: БГ Агро АД-Варна (AO0) БГ Агро АД-Варна представи тримесечен...
01.07.2019: БГ Агро АД-Варна (AO0) На проведено на 28.06.2019 г. ОСА на БГ...
01.07.2019: БГ Агро АД-Варна (AO0) На проведено редовно ОСА от 28.06.2019...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 335 пъти
[2016: 999, 2015: 219, 2014: 159, 2013: 319, 2012: 802, 2011: 338, ... ]