Кратък фирмен профил

БГ Агро АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Ген. Колев 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 148111353
Капитал (лв.): 40 357 440
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 15.02.2019 
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия; инженерингова дейност; производствена дейност: маркетингова, посредническа и комисионна дейност; хотелиерство ресторантьорство. туризъм след издаване на лиценз: превоз на пътници и товари след разрешение; строителна дейност; ремонтна, монтажна и сервизна дейност: информационна, рекламна и издателска дейност; сделки с интелектуална собственост: покупко-продажба на движими и недвижими имоти: услуги на физически и юридически лица: съхранение на вложено зърно и издаване на складови записи: вътрешна и външна търговия с препарати за растителна защита, торове, растежни регулатори, подобрители на почвата, консултации по приложението им; производство и търговия със семена и посевен материал: производство и търговия със селскостопанска продукция; агрохимически услуги и други механизирани услуги в селското стопанство; агентство, вътрешно и външно представителство на търговски фирми и производители; търговия с петрол и петролни продукт.
 


Новини

  стр. 1 / 19   стр.    
30.01.2019: БГ Агро АД-Варна (AO0) БГ Агро АД-Варна представи тримесечен...
18.01.2019: БГ Агро АД-Варна (AO0) Уведомление за придобиване на дялове от...
10.01.2019: БГ Агро АД-Варна (AO0) БГ Агро АД-Варна представи копие от...
03.01.2019: БГ Агро АД-Варна (AO0) В БФБ АД са постъпили материали за...
27.12.2018: БГ Агро АД-Варна (AO0) Уведомление за вписано на 20.12.2018 в...
14.12.2018: БГ Агро АД-Варна (AO0) Уведомление за преобразуване чрез...
27.11.2018: БГ Агро АД-Варна (AO0) БГ Агро АД-Варна представи тримесечен...
29.10.2018: БГ Агро АД-Варна (AO0) БГ Агро АД-Варна представи тримесечен...
18.09.2018: БГ Агро АД-Варна (AO0) Уведомление за промяна на името и...
29.08.2018: БГ Агро АД-Варна (AO0) БГ Агро АД-Варна представи тримесечен...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 080 пъти
[2016: 744, 2015: 219, 2014: 159, 2013: 319, 2012: 802, 2011: 338, ... ]