Кратък фирмен профил

БГ Агро АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Ген. Колев 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 148111353
Капитал (лв.): 40 357 440
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 27.09.2021 
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия; инженерингова дейност; производствена дейност: маркетингова, посредническа и комисионна дейност; хотелиерство ресторантьорство. туризъм след издаване на лиценз: превоз на пътници и товари след разрешение; строителна дейност; ремонтна, монтажна и сервизна дейност: информационна, рекламна и издателска дейност; сделки с интелектуална собственост: покупко-продажба на движими и недвижими имоти: услуги на физически и юридически лица: съхранение на вложено зърно и издаване на складови записи: вътрешна и външна търговия с препарати за растителна защита, торове, растежни регулатори, подобрители на почвата, консултации по приложението им; производство и търговия със семена и посевен материал: производство и търговия със селскостопанска продукция; агрохимически услуги и други механизирани услуги в селското стопанство; агентство, вътрешно и външно представителство на търговски фирми и производители; търговия с петрол и петролни продукт.
 


Новини

  стр. 1 / 27   стр.    
06.10.2021: БГ Агро АД-Варна (BGAG) На 05.10.2021 г. е вписан в Търговския...
28.09.2021: БГ Агро АД-Варна (BGAG) На проведено извънредно ОСА от...
28.09.2021: БГ Агро АД-Варна (BGAG) Уведомление за решение за промени в...
28.09.2021: БГ Агро АД-Варна (BGAG) Уведомление относно представляващия БГ...
24.08.2021: БГ Агро АД-Варна (BGAG) БГ Агро АД-Варна представи копие от...
18.08.2021: БГ Агро АД-Варна (BGAG) Уведомление за промяна на управителите...
18.08.2021: БГ Агро АД-Варна (BGAG) БГ Агро АД-Варна (BGAG) свиква...
02.08.2021: БГ Агро АД-Варна (BGAG) БГ Агро АД-Варна представи тримесечен...
26.07.2021: БГ Агро АД-Варна (BGAG) БГ Агро АД-Варна представи тримесечен...
02.07.2021: БГ Агро АД-Варна (BGAG) На проведено редовно ОСА от 30.06.2021...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 4 046 пъти
[2016: 1 710, 2015: 219, 2014: 159, 2013: 319, 2012: 802, 2011: 338, ... ]