Кратък фирмен профил

Слънчев бряг холдинг АД - Несебър


Контакти

Несебър, 8230
к.к. Слънчев бряг, комплекс “Лазур”
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102184240
Капитал (лв.): 386 538
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 07.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, участие във всички други търговски сделки, незабранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 31   стр.    
22.05.2020: Хотели бият отбой: няма да отворят при заетост под...
29.04.2020: Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг (6SV) Слънчев Бряг...
31.03.2020: Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг (6SV) Слънчев Бряг...
19.02.2020: Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг (6SV) Слънчев Бряг...
31.01.2020: Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг (6SV) Слънчев Бряг...
18.11.2019: Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг (6SV) Слънчев Бряг...
29.10.2019: Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг (6SV) Слънчев Бряг...
29.08.2019: Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг (6SV) Слънчев Бряг...
26.06.2019: Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг (6SV) На проведено...
22.05.2019: Слънчев Бряг Холдинг АД-к.к.Слънчев бряг (6SV) Слънчев Бряг...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 122 пъти
[2016: 855, 2015: 190, 2014: 109, 2013: 218, 2012: 514, 2011: 338, ... ]