Кратък фирмен профил

Индустриален капитал - холдинг АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Бачо Киро 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121619055
Капитал (лв.): 15 864 544
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 16.06.2023 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, собствена производствена и търговска дейност
 


Новини

  стр. 1 / 53   стр.    
16.04.2024: "Емка" - Севлиево ще разпредели над 3.6 млн....
05.04.2024: Над 15 млн. лв. ще изплати “М+С хидравлик” като дивидент на...
01.04.2024: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (HIKA) Индустриален...
08.03.2024: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
29.02.2024: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (HIKA) Индустриален...
30.01.2024: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (HIKA) Индустриален...
05.12.2023: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД, по...
30.11.2023: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (HIKA) Индустриален...
30.10.2023: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (HIKA) Индустриален...
23.10.2023: “Емка” – Севлиево с повече продажби и по-висока печалба за...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 7 507 пъти
[2024: 528, ... ]