Кратък фирмен профил

Индустриален капитал - холдинг АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Бачо Киро 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121619055
Капитал (лв.): 15 864 544
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 23.06.2022 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, собствена производствена и търговска дейност
 


Новини

  стр. 1 / 50   стр.    
22.03.2023: “М+С хидравлик” ще плати дивиденти и тантиеми и за 2022...
15.03.2023: „Индустриален Капитал Холдинг“ приключва 2022 г. с рекордни...
13.03.2023: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по...
26.02.2023: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (HIKA) Индустриален...
17.01.2023: Само три приватизационни фонда платиха дивидент за 2021...
29.11.2022: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (HIKA) Индустриален...
28.10.2022: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (HIKA) Индустриален...
09.09.2022: На проведено заседание на Комисията по индексите към БФБ АД по...
08.09.2022: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (HIKA) Индустриален...
02.09.2022: Приходите от дивиденти увеличават печалбата на "Индустриален...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 6 655 пъти
[2016: 2 974, 2015: 350, 2014: 166, 2013: 333, 2012: 965, 2011: 525, ... ]