Кратък фирмен профил

Индустриален капитал - холдинг АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Бачо Киро 8
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121619055
Капитал (лв.): 15 707 470
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 13.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, собствена производствена и търговска дейност
 


Новини

  стр. 1 / 41   стр.    
26.09.2019: Тежък август за М+С и ХЕС, спад в печалбите с между 55% и...
04.09.2019: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Индустриален...
29.08.2019: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Индустриален...
18.07.2019: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Индустриален...
26.06.2019: „М+С Хидравлик“ АД гр. Казанлък отчита 73% спад на брутната...
17.06.2019: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Промяна на...
17.06.2019: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Индустриален...
17.06.2019: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) На проведено...
14.06.2019: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) На проведено на...
22.05.2019: Индустриален Капитал Холдинг АД-София (4I8) Индустриален...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 079 пъти
[2016: 1 398, 2015: 350, 2014: 166, 2013: 333, 2012: 965, 2011: 525, ... ]