Кратък фирмен профил

Холдинг Център АД - София


Контакти

София, 1303
ул. Христо Ботев No 57, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123103315
Капитал (лв.): 735 910
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 11.07.2019  Предстоящо - 18.09.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на патентни лицензии на търговски дружества, в които холдингът участва; финансиране на дружествата, в които холдингът участва, извършване на собствена производствена или търговска дейност, незабранена със закон, а когато има разрешителен режим - след съответно разрешение.
 


Новини

  стр. 1 / 23   стр.    
16.09.2020: Холдинг Център АД-София (6C8A) В БФБ е постъпила информация от...
16.09.2020: Холдинг Център АД – София (6C8A) В БФБ АД е постъпило...
18.08.2020: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8) В БФБ АД са постъпили...
24.06.2020: Във връзка с получено уведомление относно неизпълнени лихвено и...
24.06.2020: Холдинг Център АД-София (6C8A) В БФБ е постъпила информация от...
17.06.2020: Холдинг Център АД-София (6C8A) Във връзка с настъпване на...
17.06.2020: Холдинг Център АД-София (6C8A) Във връзка с настъпване на...
31.03.2020: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8A) В БФБ АД е постъпил...
07.01.2020: Холдинг Център АД-София (6C8A) В БФБ е постъпила информация от...
06.01.2020: Холдинг Център АД – София (6C8A) В БФБ АД е постъпило...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 050 пъти
[2016: 959, 2015: 116, 2014: 64, 2013: 128, 2012: 272, 2011: 157, ... ]