Кратък фирмен профил

Холдинг Център АД - София


Контакти

София, 1574
бул. Проф. Цветан Лазаров 13
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123103315
Капитал (лв.): 159 758
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 19.06.2017 
Предмет на дейност: Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на патентни лицензии на търговски дружества, в които холдингът участва; финансиране на дружествата, в които холдингът участва, извършване на собствена производствена или търговска дейност, незабранена със закон, а когато има разрешителен режим - след съответно разрешение.
 


Новини

  стр. 1 / 17   стр.    
22.06.2017: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8) Поради липса на кворум,...
21.06.2017: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8A) В БФБ-София АД е постъпил...
19.06.2017: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8A) Във връзка с настъпване...
19.05.2017: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8) В БФБ-София АД са...
28.03.2017: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8A) В БФБ-София АД е постъпил...
28.12.2016: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8A) На проведено ОСО от...
27.12.2016: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8A) В БФБ-София АД е постъпил...
19.12.2016: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8A) Във връзка с настъпване...
20.09.2016: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8A) В БФБ-София АД е постъпил...
21.07.2016: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8) На проведено на 15.07.2016...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 295 пъти
[2016: 204, 2015: 116, 2014: 64, 2013: 128, 2012: 272, 2011: 157, ... ]