Кратък фирмен профил

Холдинг Център АД - София


Контакти

София, 1303
ул. Христо Ботев No 57, ет. 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123103315
Капитал (лв.): 735 910
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 22.01.2021 
Предмет на дейност: Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на патентни лицензии на търговски дружества, в които холдингът участва; финансиране на дружествата, в които холдингът участва, извършване на собствена производствена или търговска дейност, незабранена със закон, а когато има разрешителен режим - след съответно разрешение.
 


Новини

  стр. 1 / 24   стр.    
18.02.2021: Върховният съд осъди себе си и парламента за над 1 млн....
27.01.2021: Холдинг Център АД-София (6C8) На проведено извънредно ОСА от...
04.01.2021: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8A) В БФБ е постъпила...
22.12.2020: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8A) В БФБ АД е постъпил...
21.12.2020: Холдинг Център АД-София (6C8) В БФБ АД са постъпили...
21.12.2020: Холдинг Център АД-София (6C8) В БФБ АД са постъпили материали...
17.12.2020: Холдинг Център АД-София (6C8A) Във връзка с настъпване на...
17.12.2020: Холдинг Център АД-София (6C8A) Във връзка с настъпване на...
27.10.2020: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8A) В БФБ АД е постъпил...
27.10.2020: Холдинг Център АД-Стара Загора (6C8A) В БФБ АД е постъпил...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 212 пъти
[2016: 1 121, 2015: 116, 2014: 64, 2013: 128, 2012: 272, 2011: 157, ... ]