Кратък фирмен профил

ЗСК ООД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
ул. Индустриална 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123752034
Капитал (лв.): 294 490
 
 
 

Отрасъл: Подготовка за продажба на недвижимо имущество
Предмет на дейност: инвестиции в обекти на техническата инфраструктура, управление на обекти на техническата инфраструктура и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон, а когато има разрешителен или лицензионен режим, след получаване на съответното разрешение или лиценз.
 

22.04.2013: Индустриалните зони в България Индустриалните зони в България...
31.08.2007: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
27.07.2007: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 192 пъти
[2016: 85, 2015: 12, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, 2011: 2, ... ]