Кратък фирмен профил

Топлофикация Враца ЕАД - Враца


Контакти

Враца, 3000
ул. Максим Горки 9
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 106006256
Капитал (лв.): 6 234 358
 
 
 

Отрасъл: Производство и разпределение на топлинна енергия
Лицензи и сертификати:  Произв. на топлинна енергия Пренос на топлинна енергия Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 01.10.2018 
Предмет на дейност: Производство на топлинна енергия, комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 28   стр.    
02.10.2018: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) На проведено ОСO от...
25.09.2018: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) В БФБ АД са постъпили...
17.08.2018: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) Топлофикация-Враца...
10.08.2018: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) В БФБ-АД е постъпил доклад...
26.07.2018: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) Топлофикация-Враца...
26.07.2018: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) Топлофикация-Враца...
05.06.2018: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) Дружеството уведомява, че...
05.06.2018: Във връзка с получено уведомление относно неизпълнено лихвено...
05.06.2018: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) На основание чл. 73, ал. 2...
31.05.2018: Топлофикация-Враца ЕАД-Враца (TFVA) Топлофикация-Враца...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 130 пъти
[2016: 435, 2015: 122, 2014: 67, 2013: 134, 2012: 305, 2011: 297, ... ]