Кратък фирмен профил

Парк Мениджмънт Къмпани ЕООД - София


Контакти

София, 1712
бул. Александър Малинов 80A
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175396461
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Посредническа дейност по управление на недвижимо имущество
Предмет на дейност: Обслужване и поддържане на придобити от дружества със специална инвестиционна цел недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения, водене и съxраняване на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция, извършване на всички други необxодими дейности като обслужващо дружество по смисъла на чл.18, ал.2 от закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 

25.08.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 153 пъти
[2016: 51, 2015: 11, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 58, ... ]