Кратък фирмен профил

Сити Пропъртис АДСИЦ - София


Контакти

София, 1164
бул. Джеймс Баучер 23
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175264350
Капитал (лв.): 1 300 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 30.09.2020 
Предмет на дейност: Ивестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти/сокюризация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
 


Новини

  стр. 1 / 18   стр.    
29.01.2021: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) Сити Пропъртис АДСИЦ-София ...
28.10.2020: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) Сити Пропъртис АДСИЦ-София ...
05.10.2020: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) На проведено редовно ОСА от...
17.09.2020: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) В БФБ АД са постъпили...
17.09.2020: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) В БФБ АД е постъпило...
31.08.2020: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) В БФБ АД са постъпили...
03.08.2020: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) Сити Пропъртис АДСИЦ-София ...
01.07.2020: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) Сити Пропъртис АДСИЦ-София...
26.03.2020: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) На проведено извънредно ОСА от...
18.02.2020: Сити Пропъртис АДСИЦ-София (4OY) В БФБ АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 126 пъти
[2016: 1 001, 2015: 235, 2014: 146, 2013: 293, 2012: 667, 2011: 252, ... ]