Кратък фирмен профил

Експат Асет Мениджмънт ЕАД - София


Контакти

София, 1000
ул. Георги С. Раковски 96А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175431340
Капитал (лв.): 640 000
 
 
 

Отрасъл: Друго финансово посредничество, некласифицирано другаде, без застраховане и доброволно осигуряване
Лицензи и сертификати:  Управляващо дружество
Предмет на дейност: Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми, включително: 1. управление на инвестициите; 2. администриране на дяловете, включително правни услуги и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете, контрол за спазване на законовите изисквания, управление на риска, водене на книгата на притежателите на дялове, в случаите на извършване на дейност по управление на колективна инвестиционна схема с произход от друга държава членка, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове, изпълнение на договори, водене на отчетност; 3. маркетингови услуги. управляващото дружество предоставя и следните допълнителни услуги: 1. управление на дейността на национални инвестиционни фондове; 2. управление в съответствие със сключен с клиента договор на портфейл, включително портфейл на предприятие за колективно инвестиране, включващ финансови инструменти, по собствена преценка, без специални нареждания на клиента; 3. инвестиционни консултации относно финансови инструменти; 4. съхранение и администриране на дялове на предприятия за колективно инвестиране.
 


Новини

  стр. 1 / 8   стр.    
30.08.2022: Договорният фонд Expat Natural Resources (Експат Природни...
30.08.2022: КФН е издала разрешение за организиране на договорен фонд Expat...
11.03.2022: Клиентите на "Експат" с достъп до всичките фондове на Amundi От...
16.12.2021: Във връзка с постъпило заявление по чл. 25, ал. 1 от Част III...
23.11.2021: Българска фирма вече се търгува на Frankfurt Stock...
05.11.2021: „Алтерко“ е първата българска компания, допусната директно на...
26.07.2021: Договорни фондове с по-висока доходност от SOFIX SOFIX расте с...
30.06.2021: КФН отне лиценза на „Алфа асет мениджмънт“ Комисията за...
09.04.2021: Борсово търгуваните фондове на "Експат" - на четвърта европейска...
03.02.2021: Expat Gold – новият емитент на БФБ Днес, 2 февруари 2020 г.,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 655 пъти
[2016: 1 530, 2015: 11, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, 2011: 6, ... ]