Кратък фирмен профил

Електроенергиен системен оператор ЕАД - София


Контакти

София, 1618
бул. Цар Борис III No 201
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175201304
Капитал (лв.): 131 576 547
 
 
 

Отрасъл: Пренос на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Предмет на дейност: Единно оперативно планиране, координиране и управление на електроенергийната система на република българия, осъществяване на съвместната работа на електроенергийната система с електроенергийните системи на други страни, експлоатация, поддръжка и надеждно функциониране на електропреносната мрежа, поддържане и развитие на спомагателни мрежи, ремонтни дейности, и услуги в областта на енергетиката, транзит на електрическа енергия, организиране на пазар на електрическата енергия и други търговски дейности и услуги, които не са забранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 43   стр.    
20.02.2019: Търновската община даде трасе за новия електропровод, който ще...
18.02.2019: КЕВР ще проверява НЕК и трите електроразпределителни дружества...
12.02.2019: КЕВР не е проверявала НЕК от години На фона на честите...
06.02.2019: България е изнесла почти двойно повече ток през януари на...
01.02.2019: Печалбите на дружествата на CEZ в България рязко се...
24.01.2019: Брюксел даде половината пари за 122 км електропровод от „Марица...
23.01.2019: България е изнесла със 162% повече ток през месец януари от 2018...
15.01.2019: Държавата ще "укротява" високите цени на борсата със скъп ток...
15.01.2019: Петкова: Ще осигурим допълнително ток на борсата Държавата...
14.01.2019: КЕВР ще обсъди нормализиране на цените на тока на свободния...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 381 пъти
[2016: 884, 2015: 209, 2014: 156, 2013: 313, 2012: 851, 2011: 379, ... ]