Кратък фирмен профил

Електроенергиен системен оператор ЕАД - София


Контакти

София, 1618
бул. Цар Борис III No 201
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175201304
Капитал (лв.): 131 576 547
 
 
 

Отрасъл: Пренос на електрическа енергия
Лицензи и сертификати:  Големи данъкоплатци и осигурители
Предмет на дейност: Единно оперативно планиране, координиране и управление на електроенергийната система на република българия, осъществяване на съвместната работа на електроенергийната система с електроенергийните системи на други страни, експлоатация, поддръжка и надеждно функциониране на електропреносната мрежа, поддържане и развитие на спомагателни мрежи, ремонтни дейности, и услуги в областта на енергетиката, транзит на електрическа енергия, организиране на пазар на електрическата енергия и други търговски дейности и услуги, които не са забранени от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 45   стр.    
11.11.2019: Е-поръчките стават задължителни за министерствата, София и АЕЦ...
06.11.2019: АЕЦ ”Козлодуй” отита рекордно висока печалба. В тежко финансово...
06.11.2019: БЕХ затъва още въпреки рекордната печалба на АЕЦ и свестяването...
05.11.2019: АЕЦ “Козлодуй” с рекордна печалба от 308 млн. лева, почти се е...
28.10.2019: Износът на ток намалява с 20% през тази година България изнася...
22.10.2019: Турската Sisecam ще разширява производството си в...
22.10.2019: ЕСО и трите електроразпределителни дружества са готови за...
16.10.2019: ЕСО обещава енергийната система да издържи през зимата Обектите...
17.09.2019: Без промяна в тенденциите: Износът на ток спада до минус 16.92...
29.08.2019: ECO: С 0.82% по-малко е производството на електроенергия...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 787 пъти
[2016: 1 290, 2015: 209, 2014: 156, 2013: 313, 2012: 851, 2011: 379, ... ]