Кратък фирмен профил

Елана агрокредит АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Кузман Шапкарев 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175308436
Капитал (лв.): 18 902 402
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 04.08.2017 
Предмет на дейност: Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства и финансов лизинг.
 


Новини

  стр. 1 / 10   стр.    
05.12.2017: III. Във връзка с т.11 от Приложение №2 (Методология за...
01.12.2017: Елана Агрокредит АД-София (0EA2) В БФБ-София АД е постъпил...
27.11.2017: "Елана агрокредит" ще увеличава капитала си през борсата с 20...
20.11.2017: Елана Агрокредит АД-София (0EA) Уведомяваме, че на 16-ти...
13.11.2017: Печалбата на Елана Агрокредит нараства с 28% до 9,2 ст. за акция...
27.10.2017: На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД...
26.10.2017: В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на...
17.10.2017: Фондовете на ПОК Доверие отново са с дял от 10% в Елана...
04.10.2017: Елана Агрокредит АД е финансирало сделки за покупка на...
14.08.2017: Елана Агрокредит АД-София (0EA) Във връзка с взето решение за...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 014 пъти
[2016: 441, 2015: 175, 2014: 38, 2013: 76, 2012: 341, ... ]