Кратък фирмен профил

Елана агрокредит АД - София


Контакти

София, 1000
ул. Кузман Шапкарев 4
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175308436
Капитал (лв.): 36 629 925
 
 
 

Отрасъл: Консултации и други услуги по стопанската дейност и управлението
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 02.04.2024 
Предмет на дейност: Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства и финансов лизинг.
 


Новини

  стр. 1 / 34   стр.    
16.04.2024: Елана Агрокредит АД (EACB) БФБ е постъпила информация от Елана...
11.04.2024: Елана Агрокредит АД (EACB) БФБ е постъпила информация от Елана...
08.04.2024: Елана Агрокредит АД (EACB) Във връзка с настъпване на лихвено...
03.04.2024: Елана Агрокредит АД (EAC) На проведено на 02.04.2024 г. редовно...
03.04.2024: Елана Агрокредит АД (EAC) Уведомление относно взетите решения...
03.04.2024: Елана Агрокредит АД (EAC) На проведено на 02.04.2024 г. ОСА на...
06.03.2024: Елана Агрокредит АД-София (EAC) Уведомление за свикване на...
06.03.2024: “Елана Агрокредит” ще разпредели над 2.7 млн. лв. като...
06.03.2024: Елана Агрокредит АД-София (EAC) Елана Агрокредит АД-София (EAC)...
01.03.2024: Елана Агрокредит АД-София (EACB) В БФБ АД е постъпил доклад по...
 

Пълният текст на новините за фирми извън днешният борй на BIA Daily е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 3 918 пъти
[2024: 358, ... ]