Кратък фирмен профил

Марина Валпараисо АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Транспортна, БЦ Кондоско
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 147208849
Капитал (лв.): 3 226 800
 
 
 

Отрасъл: Покупка и продажба на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 10.04.2019  Предстоящо - 21.09.2020 
Предмет на дейност: Покупка, продажба и препродажба или отдаване под наем на земя и друго недвижимо имущество, строителство и управление на недвижими имоти, туристически дейности и всякакви други дейности, които не са забранени със закон.
 

19.05.2010: Марина Валпараисо АД - Бургас свиква Годишно общо събрание на...
31.07.2009: Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
26.06.2008: Марина Валпараисо АД - Бургас свиква Годишно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 783 пъти
[2016: 407, 2015: 55, 2014: 47, 2013: 95, 2012: 170, 2011: 52, ... ]