Кратък фирмен профил

Бул биосет АД - Ботевград


Контакти

Ботевград, 2140
ул. Цар Освободител 37
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175231919
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Питейни заведения
Общи събрания: Последно - 20.05.2020 
Предмет на дейност: Производство, ползване и обработка на селскостопанска продукция от животински и растителен произход, предприемаческа и търговска дейност, аклиматизация и развъждане на дивеч и редки растителни и животински видове, ловен, риболовен и еко туризъм и услуги, свързани с тези дейности, разсадници и лесовъдство, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 719 пъти
[2016: 575, 2015: 14, 2014: 26, 2013: 52, 2012: 89, 2011: 2, ... ]