Кратък фирмен профил

Бул биосет АД - Ботевград


Контакти

Ботевград, 2140
ул. Цар Освободител 37
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175231919
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Питейни заведения
Общи събрания: Последно - 22.04.2024 
Предмет на дейност: Производство, ползване и обработка на селскостопанска продукция от животински и растителен произход, предприемаческа и търговска дейност, аклиматизация и развъждане на дивеч и редки растителни и животински видове, ловен, риболовен и еко туризъм и услуги, свързани с тези дейности, разсадници и лесовъдство, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 1 413 пъти
[2024: 129, ... ]