Кратък фирмен профил

Колбасо ООД - Батановци


Контакти

Батановци, 2340
ул. Братя Миладинови 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 113050805
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на месни продукти, вкл. от домашни птици
Лицензи и сертификати:  Член на GS1
Предмет на дейност: Производство, преработка и търговия с всякакви стоки, изделия и детайли за производство и потребление, селскостопанска продукция, xранителни и неxранителни стоки. търговска дейност в пълен обем. всички видове услуги. вътрешен и международен транспорт. посредническа дейност. предприемачество. търговско представителство. външноикономическа дейност, включително външнотърговска дейност в пълен обем. импорт - експорт. всички други дейности, незабранени от закона.
 

07.03.2017: Разширяват фабрика за салами в Пернишко Фабрика за колбаси в...
23.06.2009: Без българско месо ще трябва да се произвеждат 6 традиционни...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 522 пъти
[2016: 392, 2015: 24, 2014: 22, 2013: 44, 2012: 61, 2011: 3, ... ]