Кратък фирмен профил

Бул Арт ЕООД - Габрово


Контакти

Габрово, 5300
ул. Никола Войновски 101
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107500450
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на столове и седалки
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия на едро и дребно с разрешени от закона стоки в първоначален, преработен или обработен вид. търговско представителство и посредничество в страната и чужбина, дървообработване, мебелно производство, изкупуване преработка и търговия с разрешена селскостопанска продукция, реклама и издателска /без книгопечат/, импресарска, продуцентска, маркетингова и сервизна дейности, свързани с комплексното рекламно обслужване на местни и чуждестранни физически и юридически лица, други дейности, незабранени със закон.
 

28.05.2009: Списък с проектни предложения, които покриват минималните...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 374 пъти
[2016: 184, 2015: 19, 2014: 24, 2013: 49, 2012: 76, 2011: 18, ... ]