Кратък фирмен профил

Мел Холдинг АД - София


Контакти

София, 1606
бул. Ген. Тотлебен 85-87
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 119040636
Капитал (лв.): 15 000 000
 
 
 

Отрасъл: Управление на холдингови компании
Общи събрания: Последно - 18.06.2019 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които xолдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които xолдинговото дружество участва и финансиране от дружества, в които xолдинговото дружество участва; покупка на менителници и записи на заповеди, сделки с чуждестранни средства, покупка на ценни книжа, поемане на поръчителство, гаранции и други обезпечения, придобиване на участия във вътрешни и международни инвестиционни фондове; придобиване на права по вземания за доставка на стоки или извършване на услуги и поемане на риска от евентуално неплащане, счетоводни услуги; както и всякаква друга дейност, незабранена с нормативен акт.
 


Новини

  стр. 1 / 26   стр.    
07.03.2016: Птицевъдство-Ломци АД-София (55P) В БФБ-София АД е постъпило...
13.01.2016: Птицевъдство-Ломци АД-София (55P) В БФБ-София АД е постъпила...
04.01.2016: КФН издаде временна забрана за търговото на Мел Холдинг към...
30.11.2015: Птицевъдство-Ломци АД-София (55P) В БФБ-София АД е постъпила...
02.10.2015: Витапрот Славяново АД-София (4VS) В БФБ-София АД е постъпило...
26.08.2015: Витапрот Славяново АД-София (4VS) В БФБ-София АД е постъпила...
17.07.2015: На свое заседание от 15 юли 2015 г., Комисията за финансов...
29.06.2015: Витапрот Славяново АД-София (4VS) С настоящото Съветът на...
24.06.2015: Мел холдинг АД е отправил търгово предложение към акционерите на...
24.07.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 054 пъти
[2016: 344, 2015: 50, 2014: 39, 2013: 79, 2012: 135, 2011: 145, ... ]