Кратък фирмен профил

МВ Логистика ООД - София


Контакти

София, 1000
Пл. Народно събрание 12
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 175455949
Капитал (лв.): 5 000
 
 
 

Отрасъл: Други спомагателни дейности в сухопътния транспорт
Предмет на дейност: Логистична, спедиторска и транспортна дейност в страната и чужбина по суша, вода и въздух в областта на автомобилния, железопътния, въздушния, речния и морския транспорт, комбинирани и мултимодални транспорти и превози на товари, чартъринг, агентийска дейност, митническо агентиране, превоз на извънгабаритни и опасни товари, спедиция на панаири и изложби, логистика на лични багажи, управление на веригите на доставки, железопътен превозвач, тръбопроводен транспорт, складова, претоварна, пристанищна, консултантска и сервизна дейност, куриерска дейност в страната и чужбина, посреднически услуги, извършване на дейност на застрахователен агент и застрахователен брокер на територията на република българия, вътрешна и външна търговия, строителство и туризъм, хотелиерство и ресторантъорство, рекламна и издателска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни юридически и физически лица в страната и чужбина, производство, изкупуване, преработка и търговия с всички видове стоки, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
 

04.10.2010: Логистичният бизнес, който първи влезе в кризата още през есента...
14.01.2009: Германската спедиторска, транспортна и логистична компания EMONS...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 262 пъти
[2016: 157, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, 2011: 1, ... ]