Кратък фирмен профил

Специална инструментална екипировка-инженеринг АД - Габрово


Контакти

Габрово, 5300
ул. Илиевска 7
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 107010044
Капитал (лв.): 289 460
 
 
 

Отрасъл: Производство на сечива за ръчна употреба и инструменти
Общи събрания: Последно - 01.07.2020 
Предмет на дейност: развойна, внедрителска, производствена и инженерингова дейност в инструменталното производство, производство на стоки за бита, търговия, отдаване под наем на помещения
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
10.05.2010: Специална инструментална екипировка-инженеринг АД - Габрово...
08.09.2009: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
21.08.2009: Специална инструментална екипировка-инженеринг АД - Габрово...
22.05.2009: Специална инструментална екипировка-инженеринг АД - Габрово...
04.03.2009: Специална инструментална екипировка-инженеринг АД - Габрово...
04.03.2009: Специална инструментална екипировка-инженеринг АД - Габрово...
13.06.2008: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
15.05.2007: Съветът на директорите на "СИЕ - Инженеринг" - АД, Габрово, на...
20.10.2006: Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
05.05.2006: Съветът на директорите на "СИЕ - Инженеринг" - АД, Габрово, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 629 пъти
[2016: 372, 2015: 39, 2014: 25, 2013: 50, 2012: 99, 2011: 24, ... ]