Кратък фирмен профил

Мейфеър Груп ПиЕлСи АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Джеймс Баучър 103, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200232260
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с парфюмерийни, козметични изделия и тоалетни принадлежности
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Общи събрания: Последно - 31.08.2017 
Предмет на дейност: Внос, износ и търговия с продукти, козметични продукти, етерични масла, парфюмериини продукти, рекламна и маркетингова дейност, търговско представителство, посредничество; както и всяка друга дейност, незабранена от закона. в случай че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, дружеството предприема извършването й след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването й преди това.
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
01.09.2017: Мейфеър Груп ПиЕлСи АД-София (3G9) На проведено извънредно ОСА...
31.07.2017: Мейфеър Груп ПиЕлСи АД-София (3G9) В БФБ-София АД са постъпили...
27.06.2017: Мейфеър Груп ПиЕлСи АД-София (3G9) На проведено редовно ОСА от...
25.05.2017: Мейфеър Глоуб АД-София (3G9) В БФБ-София АД са постъпили...
20.03.2017: Мейфеър Груп ПиЕлСи АД-София, (3G9) На основание чл. 65, ал. 6...
13.02.2017: БФБ – София АД вписа в регистъра си следните промени по...
06.02.2017: Мейфеър Глоуб АД-София (3G9) На проведено извънредно ОСА от...
30.12.2016: Мейфеър Глоуб АД-София (3G9) В БФБ-София АД са постъпили...
07.07.2016: Мейфеър Глоуб АД-София (3G9) На проведено ОСА от 02.07.2016год....
06.06.2016: Мейфеър Глоуб АД-София (3G9) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 761 пъти
[2016: 163, 2015: 70, 2014: 53, 2013: 106, 2012: 269, 2011: 81, ... ]