Кратък фирмен профил

Детера АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Крали Марко 31, ет. 1
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200647228
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Неспециализирана търговия на едро с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия
Общи събрания: Последно - 06.02.2023 
Предмет на дейност: Търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; проучване на конкретни пазарни условия; вътрешна и външна търговия; внос, износ и реекспорт на стоки; строителство на недвижими имоти, продажби и отдаване под наем; електронна търговия; рекламна дейност; търговия с готови лекарствени форми и парфюмерийно-козметични изделия; извършване на консултантски, маркетингови, информационни и други услуги; сделки с интелектуална собственост и всяка друга дейност, незабранена от законите на Република България.
 

09.12.2009: Детера АД - Пловдив свиква Извънредно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 112 пъти
[2016: 723, 2015: 30, 2014: 31, 2013: 62, 2012: 140, 2011: 44, ... ]