Кратък фирмен профил

ЕйДжиБи Файнанс АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Алеко Богориди 45
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200419349
Капитал (лв.): 2 000 000
 
 
 

Отрасъл: Финансов лизинг
Общи събрания: Последно - 28.09.2020 
Предмет на дейност: Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, финансов лизинг, отдаване под наем на сейфове, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
 

27.09.2010: ЕйДжиБи Файнанс АД - Бургас свиква Годишно общо събрание на...
11.07.2009: ЕйДжиБи Файнанс АД - Бургас свиква Извънредно общо събрание на...
06.04.2009: Ейджиби Файнанс АД - Бургас свиква Извънредно общо събрание на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 764 пъти
[2016: 288, 2015: 59, 2014: 45, 2013: 91, 2012: 159, 2011: 58, ... ]