Кратък фирмен профил

Активити Национална мрежа АД - Варна


Контакти

Варна, 9000
ул. Дунав 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200610800
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации
Общи събрания: Последно - 26.06.2017 
Предмет на дейност: Изграждане и поддържане на мултидисциплинарна национална мрежа за сътрудничество в сферата на одита, правото, счетоводството, данъците, бизнеса, мениджмънта и финансите; извършване на сделки и операции по обратен лизинг; посредничество и представителство пред банкови институции при сключване на договори за отпускане на кредит на физически и юридически лица; поемане и предоставяне на финансови гаранции и поръчителство; управление на собствени имоти.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 425 пъти
[2016: 113, 2015: 46, 2014: 49, 2013: 98, 2012: 176, 2011: 16, ... ]