Кратък фирмен профил

Екоакуатик АД - Бургас


Контакти

Бургас, 8000
ул. Индустриална 3
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 200685264
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Научно-изследователска и развойна дейност
Общи събрания: Последно - 30.12.2019 
Предмет на дейност: Предоставяне на изследователски услуги и такива в областта на съвременните технологии - от всякакъв вид и под всякаква форма, съобразно изискванията на закона; производство или предоставяне на продукти или услуги, свързани с нови, развити или водещи технологии, ноу - хау, патенти или други обекти на интелектуална и индустриална собственост в съответствие с действащото законодателство; покупка, проаджба, наемане или отдаване под наем на недвижими имоти, строеж или обзавеждане на недвижими имоти - собствени или на трети лица; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни услуги, отглеждане на аквакултури, търговия с риба и рибни продукти.
 

Не са достъпни новини.

Фирменият профил е посетен 714 пъти
[2016: 371, 2015: 53, 2014: 49, 2013: 98, 2012: 191, 2011: 25, ... ]