Кратък фирмен профил

Универсал Комерс АД - София


Контакти

София, 1202
ул. Професор Иван Георгов 1 А (бивша ул. Цветан Антов 1А)
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121016051
Капитал (лв.): 138 731
 
 
 

Отрасъл: Друга търговия на едро
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 10.12.2021 
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия с материални ресурси, средства за производство, битови, хранителни и нехранителни стоки, пласментно-снабдителска дейност, производство на стоки и услуги, транспортна и спедиторска дейност и услуги, отдаване под наем на дълготрайни активи, търговско представителство и посредническа дейност, изложбена и маркетингова дейност, авторемонтна и сервизна дейност, хотелиерски и туристически услуги, ресторантьорство и обществено хранене, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
07.04.2009: Универсал Комерс АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
07.04.2009: Универсал Комерс АД - София свиква Годишно общо събрание на...
07.04.2009: Универсал Комерс АД - София свиква Годишно общо събрание на...
06.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
06.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 264ж,...
06.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
06.07.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
06.07.2007: Съветът на директорите на "Универсал - Комерс" - АД, София, на...
09.02.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 263е...
16.01.2007: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 544 пъти
[2016: 669, 2015: 65, 2014: 47, 2013: 94, 2012: 163, 2011: 143, ... ]